Beoordelingssystematiek Circulair Aanbesteden

De gemeente Apeldoorn heeft de aanbesteding van het werkprogramma ‘De Parken’ (GWW) gedaan op basis van de methodiek ‘Rapid Circular Contracting’. In de kern genomen is het de uitvraag gericht op het vinden van de juiste marktpartij die als partner in de uitvoering kan optreden vanuit een circulair perspectief. Deze partij levert de services die nodig zijn om dit complexe project, in een historisch waardevolle wijk, uit te voeren. Daarbij wordt gezocht naar de vernieuwingen die circulariteit gaat/kan brengen, zowel op materiaalniveau als de functionele eisen die gerealiseerd moeten worden.

De ‘uit-vraag’ was dus al bijzonder, de beoordeling bleek ook een bijzonder proces te zijn. Ten eerste omdat alle ingediende voorstellen van hoge kwaliteit waren en ten tweede omdat er sprake bleek te zijn van veel min of meer subjectief beoordelingscriteria. Hoe dat aan te pakken werd duidelijk voor, tijdens en na het proces!

Omdat circulair aanbesteden meer praktijk zal worden in alle aanbestedingen, is door ICE-Amsterdam een analyse an de methodiek gemaakt, uiteraard zonder details van de werkelijke aanbesteding/biedingen. Bijgaand de analyse en daarmee het advies dat voort is gekomen uit deze bijzondere aanbestedingsprocedure.

beoordelen-circulaire-aanbesteding-methodiek